Top

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij willen dat onze service goed is en daarom hechten wij veel waarde aan uw mening en ervaring. Al onze producten worden met de hand door mensen vervaardigd. Ondanks vele trainingen en jaren van ervaring van onze medewerkers, kan het echter voorkomen dat er soms een kleine menselijke fout wordt gemaakt die niet wordt opgemerkt tijdens onze kwaliteitscontroles. Wanneer u een klacht heeft na de levering van één van onze Chesterfield producten, vernemen wij dat graag zo snel mogelijk. Zoals al onze klanten, hoort u een hoogstaand product van ons te krijgen waardoor wij eventuele klachten ook graag snel oplossen.


Hoe gaan wij om met een klacht

Onze klachtenprocedure gaat als volgt te werk: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij House of Chesterfield. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door House of Chesterfield binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bevestiging van ontvangst en een indicatie van het tijdstip waarop de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Contact met House of Chesterfield

Heeft u een klacht of wenst u andere support met technische aard, dan kunt u een e-mail sturen naar: service@houseofchesterfield.nl


Onze volledige contactgegevens kunt u hier vinden.